Dostava i povrat

Dostava i povrat


SVE NARUDŽBE SA WEB TRGOVINE UKOLIKO ŽELITE MOGU SE PREUZETI U NAŠOJ MALOPRODAJI


Dostava

 1. Za dostavu se naplaćuje unaprijed određena naknada za cijelu Republiku Hrvatsku. Trošak dostave obračunava se nakon dodavanja proizvoda u košaricu i odabirom adrese dostave, a sve prije narudžbe. Cijena ovisi o zoni dostave te težini i dimenzijama pošiljke. Ukoliko imate više klasa proizvoda (npr. paketi, roba na paleti), ukoliko priroda robe dozvoljava, spojiti ćemo vam pakete na paletu kako bi dostava bila povoljnija. Roba duža od 2m šalje se vanjskim prijevozom, pa ako imate kombinaciju običnih paketa i robu do 2m spojiti ćemo u jednu dostavu s našim prijevoznikom.

  Nakon uplate po ponudi te nakon što uplata bude vidljiva na našem transakcijskom računu kupljena roba priprema se za isporuku.

  BUTIMOTO d.o.o. obvezuje se artikle na stanju u roku 2 - 5 radnih dana, odnosno u roku koji je naznačen na artiklu ili ponudi po kojoj ste izvršili plaćanje, isporučiti na dostavu sve naručene i plaćene proizvode.  Ukoliko BUTIMOTO d.o.o. iz nekog razloga nije u mogućnosti dostaviti sve naručene proizvode, pravovremeno će kontaktirati kupca i ovisno o njegovoj želji dogovoriti produženi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje narudžbe.

  U slučaju da zbog nepredviđenih razloga (više sile ili slično) prodavatelj ne bude u mogućnosti isporučiti plaćene proizvode, BUTIMOTO d.o.o. se obvezuje kupcu izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku 7 radnih dana.

  Dostava se obavlja svakim radnim danom te se kupljena roba na željenu adresu za područje kopnene Hrvatske izvršava u roku 3 - 5 radnih dana, dok se dostava na otoke koji nisu mostom povezani s kopnom vrši 1 puta tjedno. Paletna dostava robe se ovisno o situaciji može produžiti za 5 - 7 radnih dana.

  Dostava dostavnim službama i našom dostavom se vrši do ulaza u stambeni objekt s ulične strane.

  Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac, već samo do prepreke neposredno pored dostavnog vozila.

  BUTIMOTO d.o.o.  ne preuzima odgovornost za eventualne nenamjerne štete i oštećenja imovine Kupca, koje mogu nastati prilikom dostave robe a odnose se na:

   1. ako na zahtjev kupca koji traži ulazak teških teretnih vozila na svoj posjed dođe do propadanja terena i ulaza na posjed
   2. ako na zahtjev kupca koji traži ulazak teških teretnih vozila na svoj posjed dođe do oštećenja nastala uslijed preuskih ulaza u posjed i prolaza kroz posjed,
   3. oštećenja na robi nastala prilikom pružanja dodatnih usluga na zahtjev kupca (npr. dizanje na krov, balkon i sl.)

  Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio i potpisati zapisnik o oštećenjima, te odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

  Navedene cijene prijevoza su sa uračunatim PDVom od 25%

  Dostava se vrši po županijama te imamo više vrsta dostava, a cijene ovise o tipu proizvoda, u košarici se ta cijena obračunava ovisno o težini, dužini i destinaciji pošiljke.


  Povrat

  U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, članak 72., stavak 1, potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja. Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko se radi o robi koja se dostavlja u više navrata rok počinje teći od predaje zadnjeg komada.

  U slučaju potrebe za povratom/reklamacijom proizvoda, potrebno je ispuniti u nastavku teksta

  Obrazac za povrat artikala

  Obrazac je potrebno isprintati, popuniti i vlastoručno potpisati te poslati uz robu koju vraćate.

  U slučaju povrata, potrošač je u skladu s odredbama članka 77.  Zakona o zaštiti potrošača dužan o svom trošku dostaviti reklamirani proizvod prodavatelju. Povrat se može napraviti isključivo za neoštećene proizvode, u originalnom pakiranju sa pratećom dokumentacijom i originalnim računom, u suprotnom se reklamacija neće moći priznati.

  Roba koja je po narudžbi ne može biti predmet vračanja niti zamjene za drugu robu, tvrtka BUTIMOTO d.o.o. nije odgovorna niti za prevelike količine robe koje kupac naručuje te kasnije želi vratiti kao višak. Završni slojevi tj. završne žbuke u boji naručuju se u željenoj nijansi prema vlastitoj odgovornosti kupca te BUTIMOTO d.o.o. ne može biti odgovoran za pogrešan odabir željene nijanse.

  Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena i pregledana od strane Prodavača. Preduvjet za jednostrani raskid Ugovora jest da proizvod koji Kupac vraća je kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen, u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i  dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u roku, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene. Za svako umanjenje vrijednosti robe odgovoran je Kupac.

  Izravne troškove povrata robe kupac mora snositi sam. U skladu sa Zakonom korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  Povrat sredstava za vraćene proizvode ne uključuje prvobitne troškove transporta.

  U skladu sa člankom 76., stavak 1, BUTIMOTO d.o.o. izvršiti će povrat sredstava u roku od 14 dana od dana zaprimanja popunjenog Obrasca o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu. Povrat novca ili zamjena za drugi artikl bit će izvršena tek nakon što roba bude vraćena, odnosno nakon obavijesti da je roba poslana na adresu tvrtke, sukladno članku 76., stavak 3.