Suha gradnja

Profili za suhu gradnju - CD, UD, UW, UD

Profili za izradu za izradu podkonstrukcije knauf ploča.

Profili za knauf ploče

Profili za izradu pregradnih zidova
UD profil 30, L=3000 mm, za izradu podkonstrukcije knauf ploče 0,6 mm

UD profili se pričvršćuju na zid i služe za prihvatanje CD profila i fiksiranje cijele konstrukcije spuštenog stropa. Profili su izrađeni od kvalitetnog galvaniziranog pocincanog lima.

 

Maloprodajna cijena: 13,46 kn/kom 

( prodaja na pakete u paketu 16 komada)

CD PROFIL za knauf ploče (suhu gradnju) 60 x 27 mm, L=3000 mm 0,6 mm

CD profili se koriste za izvedbu metalne podkonstrukcije spuštenih stropova. Međusobno se povezuju elementima i montiraju na željenu visinu koja se regulira visilicama. Na njih se pričvšćuju gips-kartonske ploče pomoću GK vijaka. Profili su izrađeni od kvalitetnog galvaniziranog pocinčanog lima.

 

Maloprodajna cijena: 20,48 kn/kom

( prodaja na pakete u paketu 12 komada)

CW PROFIL 50/75/100, L=3000 mm, za izradu pregradnih zidova, oblaganjem knauf pločama 0,6 mm

CW profili se postavljaju vertikalno u UW profile koji su montirani na pod, odnosno plafon, i čine noseću konstrukciju pregradnih zidova, a na njih se pričvršćuju knauf ploče GK vijcima. Profili su izrađeni od kvalitetnog galvaniziranog pocinčanog lima

 

Maloprodajna cijena:

CW 50 – 3 metra – 24,98 kn/kom

CW 75 – 3 metra – 29,25 kn/kom

CW 100 – 3 metra – 32,85 kn/kom

( prodaja na pakete u paketu 8 komada)

UW PROFIL 50/75/100, L=4000 mm, za izradu pregradnih zidova, oblaganjem knauf pločama 0,6 mm

UW profili služe za prihvatanje CW profila i fiksiranje cjele konstrukcije knauf zida za pod i plafon, na koje se montiraju brzomontirajućim tiplama s vijcima. Profili su izrađeni od kvalitetnog galvaniziranog pocincanog lima.

 

Maloprodajna cijena:

UW 50 – 3 metra – 21,11 kn/kom

UW 75 – 3 metra – 24,98 kn/kom

UW 100 – 3 metra – 29,57 kn/kom

( prodaja na pakete u paketu 8 komada)